Meghívó nyílt testületi ülésre augusztusban

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2021. augusztus 25-én ( szerda ) 14.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásának szabályairól
 2. Jobb László, 2458 Kulcs, Göböljárás utca 2896/2 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának kérelme jelzálog törlése iránt
 3. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati kiírása
 4. Az önkormányzat által rendkívüli támogatás keretében nyújtott rendkívüli szociális támogatásról
 5. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői kinevezés
 6. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 7. Kulcs Községi Önkormányzat Adonyi Intézményfenntartó Társulásból történő kiválása
 8. DRV Zrt. – 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv
 9. Együttműködési megállapodás kötése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium intézménnyel
 10. Kulcsi Hajóállomás, Vendégház és környezete aktív vízi turisztikai központtá fejlesztése- eszközbeszerzési szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 11. Magyar Falu Program keretében az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 felhívásra (MFP-UHK/2021.) a „Belterületi utak fejlesztése Kulcs településen” című projekt –tervdokumentáció elkészítése szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 12. Magyar Falu Program keretében az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 felhívásra (MFP-UHK/2021.) a „Belterületi utak fejlesztése Kulcs településen” című projektben a közbeszerzési eljárás szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 13. Magyar Falu Program keretében az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 felhívásra (MFP-UHK/2021.) a „Belterületi utak fejlesztése Kulcs településen” című projekt – projektmenedzsment tevékenység elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 14. Magyar Falu Program keretében az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 felhívásra (MFP-UHK/2021.) a „Belterületi utak fejlesztése Kulcs településen” című projekt –műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 15. Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021 felhívásra (MFP-ÖTIF/2021.) a „Temető fejlesztése Kulcs településen” című projekt – műszaki ellenőri  szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 16. Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021 felhívásra (MFP-ÖTIF/2021.) a „Temető fejlesztése Kulcs településen” című projekt – projektmenedzsment szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 17. Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021 felhívásra (MFP-ÖTIF/2021.) a „Temető fejlesztése Kulcs településen” című projekt – építési/felújítási kivitelezési feladatok elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 18. Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” felhívására (EBR-519010) a „Sőtér sétány felújítása” című projekt – műszaki ellenőri  szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 19. Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” felhívására (EBR-519010) a „Sőtér sétány felújítása” című projekt – projektmenedzseri  szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 20. Belügyminisztérium „vis maior” pályázati felhívására (EBR-507363) a „Hargita utcai földcsuszamlás helyreállítása” című projekt – tervezői művezetés  szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 21. Belügyminisztérium „vis maior” pályázati felhívására (EBR-507363) a „Hargita utcai földcsuszamlás helyreállítása” című projekt – közbeszerzési eljárás lefolytatása  szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 22. Belügyminisztérium „vis maior” pályázati felhívására (EBR-507363) a „Hargita utcai földcsuszamlás helyreállítása” című projekt – projektmenedzsment  szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 23. Belügyminisztérium „vis maior” pályázati felhívására (EBR-507363) a „Hargita utcai földcsuszamlás helyreállítása” című projekt – műszaki ellenőri  szolgáltatás elvégzésére vállalkozó kiválasztása
 24. Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével támogatott kulturális rendezvények Kulcs településen című projekt- rendezvényszervezés elvégzéséhez vállalkozó kiválasztása
 25. Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével támogatott kulturális rendezvények Kulcs településen című projekt- eszközbeszerzés-irodabútor beszerzése feladatokhoz vállalkozó kiválasztása
 26. Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével támogatott kulturális rendezvények Kulcs településen című projekt-eszközbeszerzés-informatikai eszközök beszerzése feladatokhoz vállalkozó kiválasztása

Kulcs, 2021. augusztus 17.

                                                                                                  Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                   polgármester

error: Másolási jog letiltva!