Meghívó testületi ülés: 2022. november

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2022. november 30. napján  (szerdán ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
  1. A helyi adókról szóló 7/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  1. HPM Plus Kft. közétkeztetési díj emelésére irányuló kérelme
  1. Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme
  1. Fekete István Általános Iskola kérelme
  1. Tájékoztató a lakossági környezet állapotáról  2022. év
  1. Kulcs Község Polgármesterének jutalmazása
  1. Kulcs Község Alpolgármesterének jutalmazása
  1. Nevelési-oktatási intézmények körzet-kijelölése
  1. „Az egészségügyi alapellátó-rendszer komplex infrastrukturális fejlesztése Kulcson” tárgyú pályázat alapján orvosi rendelő új építésű parkolóinak komplett tervezése feladatok ellátása  
  1. Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elkészítése
  1. Telki szolgalom alapítása 
  1. Kulcsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
  1. 2023. évi belső ellenőrzési terv
  1. Kulcs 0359. hrsz. ingatlan tulajdonba vétele
  1. Kulcs Községi Önkormányzat képviselő testületének „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019 – 2023”  II. sz. felülvizsgálat elfogadása
  1. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
  1. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  1. Konténer iskola, konténer konyha vizesblokk és közmű bekötések kivitelezése, térkövezési munkák
  1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
  1. Temető üzemeltetési szerződés, temető-szabályzat
  1. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
  1. Egyebek

Kulcs, 2022. november 23.

                                                                                                           Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                               polgármester

error: Másolási jog letiltva!