Meghívó testületi ülésre-01.29.

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2020. január 29-én (szerda) 16.00 órára

összehívom.

Napirendi javaslat:

 1. „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
  ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet módosítása
 3. Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése fő összegeinek meghatározása
 4. Beszámoló a polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapításáról
 5. A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése
 6. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
 7. 2020. évi belső ellenőrzési terv
 8. Kulcs, 0423/10. hrsz. és 0423/11. hrsz. ingatlan belterületbe vonása
 9. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs 2019. évi önkormányzati támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítása valamint 2020. évre vonatkozó támogatási kérelme
 10. Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítási kérelme
 11. Mercedes-találkozó megrendezésére területbérleti kérelem
 12. A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
 13. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 14. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottságának beszámolója a köztartozásmentes adózói adatbázisban regisztrált képviselőkről
 15. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottságának beszámolója önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről
 16. Felvételi körzetek megállapítása
 17. Kulcs, 3406. hrsz. ingatlan felajánlása
 18. VP6-19.2.1-63-3-17 kódszámú, „A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára” című pályázat tárgyában támogatási előleg igénylése
 19. Adony 0195/2. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodás módosítása
 20. EFOP-1.5.2-16-2017-00004 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán és Kisapostagon térségi szemléletben” című projekttel kapcsolatos támogatási felhívás
 21. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
 22. Százholdas Pagony Óvoda nyári zárva tartása
 23. Egyebek

Kulcs, 2020. január 17.

Jobb Gyula s.k. polgármester

error: Másolási jog letiltva!