Meghívó testületi ülésre-11.27.

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2019. november 27-én (szerda) 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

 1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Köznevelési felhívása a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra
 2. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
 3. A Fekete István Általános Iskola és AMI, valamint Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület kérelme a Kossuth Lajos utca forgalomkorlátozása ügyében
 4. Kulcs községben közterület elnevezése
 5. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása iránti kérelem
 6. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2019. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosítása
 7. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 8. GDPR szabályzat elfogadása
 9. „Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása” című, VP6-19.2.1.-63-2-17 számú pályázat tárgyában előlegigénylés benyújtása ügyében hozott 125/2019. (X. 30.) határozat módosítása
 10. Kulcs Község Polgármesterének jutalmazása
 11. EFOP-1.5.2-16-2017-00004 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Kulcson, Beloianniszban, Besnyőn, Iváncsán és Kisapostagon térségi szemléletben” című projekttel kapcsolatos támogatási felhívás
 12. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme
 13. Óvodavezető kinevezésének módosítása
 14. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása tárgyú pályázat alapján ajánlattételi felhívás megküldése (EBR 442463)
 15. VP6-19.2.1-63-4-17 kódszámú, „Kulcs hagyományőrző rendezvényeinek támogatása” című projektje keretében ajánlattételi felhívás kiküldése a Hagyományőrző rendezvények szervezése és lebonyolítása tárgyában
 16. „Kulcs község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 17. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2018 (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása
 18. Egyebek

Kulcs, 2019. november 22.

Jobb Gyula s.k.

polgármester

error: Másolási jog letiltva!