Meghívó testületi ülésre-2019.03.27.

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2019. március 27-én 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

  1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete Kulcs Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról

  2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(….) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról

  3. Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete

  4. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde hirdetménye az óvodai és bölcsődei beíratásról a 2019/2020. nevelési évre

  5. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 2018. évi működéséről szóló beszámolója

  6. A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról

  7. Kulcsár Ildikó 2458. Kulcs, Tavasz u. 12. szám alatti lakos kérelme Sportpálya igénybevételére

  8. Egyebek

Kulcs, 2019. március 21.

Jobb Gyula s.k. polgármester

error: Másolási jog letiltva!