Meghívó testületi ülésre: ’21. október 27.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2021. október 27-én ( szerda ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése
 2. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet
 3. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörbe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 4.  Együttműködési megállapodás kötése a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium intézménnyel
 5. Rácalmási Római Katolikus Plébánia kérelme ivóvíz bekötése ügyében
 6. 2021. évi munkaterv módosítása
 7. 2022. évi belső ellenőrzési terv
 8. Nevelési-oktatási intézmények körzet-kijelölése
 9. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott jogosultak részére történő igénylésének és kifizetésének módja 2021 november hónapban
 10. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület területi használati engedély kérelme
 11. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
 12. Kulcs Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2021. évi tevékenységéről
 13. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kérelme 2020. évi támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására
 14. Pálhalmai Agrospeciál Kft. tulajdonát képező ingatlanok megvásárlása
 15. MFP-Felelős állattartás elősegítése 2021 – állatorvosi szolgáltatás
 16. MFP-Felelős állattartás elősegítése 2021 – projektmenedzseri szolgáltatás
 17. Egyebek

Kulcs, 2021. október 20.

                                                                                                  Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                   polgármester

error: Másolási jog letiltva!