Meghívó testületi ülésre 2021. december 15.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2021. december 15-én (szerda) 15.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. A szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Kulcs 3749/ hrsz. ingatlan rendeltetés mód változtatása
 4. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 5. Felvételi körzetek megállapítása
 6. Közlekedési tábla kihelyezési kérelem
 7. Kulcs Község Településképének védelméről szóló Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása
 8. Kulcs zártkerti területi ingatlanok vízbekötése
 9. TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00019 – „Kulcs felszíni csapadékvíz elvezetése” című projektje keretében „építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása”
 10. TOP-2.1.3-16.FE1-2021-00019 – „Kulcs felszíni csapadékvíz elvezetése” című projektje keretében „műszaki ellenőri feladatok ellátása”
 11. TOP-2.1.3-16.FE1-2021-00019 – „Kulcs felszíni csapadékvíz elvezetése” című projektje keretében „engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészítése”
 12. TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó „Rácalmás-Kulcs kerékpárút” tervezése
 13. Országos Bringapark Program – „műszaki projekt előkészítés és tervezés”
 14. Országos Futópálya-építési Program – „műszaki projekt előkészítés és tervezés”
 15. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet szerinti nyilatkozat elfogadása Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan
 16. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet szerinti nyilatkozat elfogadása Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsödére vonatkozóan
 17. Egyebek

Kulcs, 2021. december 8.

                                                                                                  Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                   polgármester

error: Másolási jog letiltva!