Meghívó testületi ülésre, 2022. április

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2022. április 27. napján  ( szerdán ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

  1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
  2. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott, hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
  3. Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről
  4. Fejér Megyei Kormányhivatal felhívása a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelet, valamint a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan
  5. Kulcs 2604. hrsz. ingatlan megvásárlására irányuló ajánlattétel
  6. Egyebek

Kulcs, 2022. április 21.

                                                                                                           Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                               polgármester

error: Másolási jog letiltva!