Meghívó testületi ülésre, 2022. február

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2022. február 23. napján  ( szerdán ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
 2. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
 3. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 4. Országgyűlési Képviselő Választás és Országos Népszavazás választási bizottság tagjainak megválasztása
 5. Kulcs 4106/3. hrsz. ingatlant terhelő szolgalmi jog törlése
 6. Adonyi Központi Ügyelet kérelme finanszírozás emelése iránt
 7. Fogorvosi ügyeleti ellátás változása
 8. Kulcs 0423/11. hrsz. belterületbe vonási kérelem
 9. „Önkormányzati fejlesztések 2021- Kulcs Sőtér sétány burkolat felújítása” EBR-519010– kivitelezésre vállalkozó kiválasztása
 10. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottságának beszámolója önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről
 11. Önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonba adása
 12. Egyebek

Kulcs, 2022. február 18.

                                                                                                  Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                   polgármester

error: Másolási jog letiltva!