Meghívó testületi ülésre, 2022. január

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

 1. január 26-án ( szerda ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem
Napirendi javaslat:

 1. Kulcsi Hajóállomás, Vendégház és környezete aktív vízi turisztikai központtá
  fejlesztése, Vendégház és környezete felújítása tárgyú beruházás ügyében
  pótmunkák elfogadása
 2. Csatornahálózat kiépítése és rákötése Kulcs Községi Önkormányzat
  intézményeiben
 3. Kulcs, 0455/5. hrsz. ingatlan belterületbe vonás kérelme
 4. Dunaújvárosi Tankerületi Központ kérelme konténertantermek elhelyezéséről
 5. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott,
  hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 6. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve
 7. Beszámoló a polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének
  megállapításáról
 8. A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése
 9. Beszámoló a 2021. évi Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról
 10. Beszámoló a köztartozásmentes adózói adatbázisban részt vevő képviselőkről
 11. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejének,
  nyári zárva tartásának meghatározása
 12. Kulcsi Sport Egyesület támogatási kérelme
 13. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évi támogatási megállapodás módosítási
  és 2022. évre támogatási kérelme
 14. Kulcs 0423/10. hrsz. ingatlan belterületbe vonási kérelme
 15. Első Magyar Szélerőmű Kft. szolgalmi jog bejegyzése kérelme
 16. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs
  Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.)
  önkormányzati rendelet módosításáról
 17. Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése fő összegeinek
  meghatározása
 18. Kulcs Község Településképének védelméről szóló Kulcs Községi Önkormányzat
  Képviselő-testületének 15/2017 (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása
 19. Egyebek

Jobb Gyula polgármester

error: Másolási jog letiltva!