Meghívó testületi ülésre: 2022. júliusában

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2022. július 27. napján  (szerdán ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Tájékoztatás 2020. évi kincstári ellenőrzés utóellenőrzéséről
 2. Beszámoló a 2022. első félévi Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról
 3. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott, hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 4. Az önkormányzatok rendkívüli támogatás keretében nyújtott rendkívüli szociális támogatásról
 5. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
 6. HPM Plus Kft. árváltozási kérelme
 7. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosítása
 8. TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00038 sz. „Az egészségügyi alapellátó-rendszer komplex infrastrukturális fejlesztése Kulcson” c. projekt kapcsán költségnövekményre vonatkozó kérelem benyújtása
 9. AOFK-1.2.1-21. Országos Bringapark Program 2022. Projekt azonosító szám: AOFK_T_0031_2022. – projektmenedzsment feladatok végzése
 10. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítása
 11. Egyebek

Kulcs, 2022. július 20.

                                                                                                           Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                               polgármester

error: Másolási jog letiltva!