Meghívó testületi ülésre: 2022. júniusában

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2022. június 29. napján  (szerdán ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőt-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Kulcs Községi Önkormányzat hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere a szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete módosítása
 3. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete módosítása
 4. Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete módosítása
 5. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott, hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 6. Kulcs, Arany János utca 0445/8. hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonásáról szóló kérelem
 7. Együttműködési megállapodás kötése az Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikum intézménnyel
 8. AOFK-1.2.1-21. Országos Bringapark Program 2022. Projekt azonosító szám: AOFK_T_0031_2022.– koncepció terv készítése
 9. AOFK-1.2.1-21. Országos Bringapark Program 2022. Projekt azonosító szám: AOFK_T_0031_2022.– kivitelezési munkálatok
 10. Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése 2022. (MFP-KOEM/2022)
 11. Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022 (MFP-ÖTIK/2022) tárgyú, „Közösségi tér korszerűsítése Kulcs településen” projektje keretében „irodai eszközbeszerzés”
 12. NKA – KUPAC Emléktúra – rendezvényszervezés 
 13. NKA – Nyugdíjasok Duna-menti találkozója – rendezvényszervezés 
 14. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00016 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kulcson” című projekthez kapcsolódó műszaki tervdokumentáció elkészítése
 15. NKA – KUPAC Emléktúra – marketing és reklám tevékenység 
 16. NKA – Nyugdíjasok Duna-menti találkozója – marketing és reklám tevékenység   
 17. Kulcs 0423/11. hrsz. belterületbe vonási kérelem

Kulcs, 2022. június 20.

                                                                                                           Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                               polgármester

error: Másolási jog letiltva!