Meghívó testületi ülésre: 2022. május 25-én

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2022. május 25. napján  ( szerdán ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 • Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete
 • Tájékoztató a 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentésekről
 • Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott, hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 • Kulcs Község Polgármesterének, Alpolgármesterének jutalmazása
 • A fogorvosi alapellátás megszervezéséről szóló feladat-ellátási szerződés módosítása
 • Első Magyar Szélerőmű Kft. szolgalmi jog bejegyzése kérelme ügyében nyilatkozat
 • Kulcs 2604. hrsz. ingatlan megvásárlására beérkezett eladási ajánlat
 • Az Adonyi Szociális Központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 • Beszámoló Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a  2021. évben tevékenységéről
 • Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 • Egyebek

Kulcs, 2022. május 19.

                                                                                                           Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                               polgármester

error: Másolási jog letiltva!