Meghívó testületi ülésre, 2022. március

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2022. március 30. napján  ( szerdán ) 16.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület beszámolója a 2021. évi tevékenységéről és támogatási kérelme
 2. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott, hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 3. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde óvodai felvételi hirdetménye
 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás, és az általa elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről adatszolgáltatás ingatlanonkénti bontásban
 5. Kulcs, 0293/14. hrsz. ingatlant érintő földcsere
 6. Magyar Falu Program- Kommunális eszközök beszerzése 2021 (MFP-KOEB/2021)
 7. Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2021-Temető fejlesztése Kulcs településen
 8. Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési ütemterve
 9. Jegyzői beszámoló a Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
 10. 2021/2022 tanév tavaszi –nyári szünidei gyermekétkeztetés
 11. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése – tervdokumentáció és  költségvetés elkészítése
 12. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, hidak, járdák felújítása – tervdokumentáció és a költségvetés elkészítése
 13. Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése / felújítása 2022. – Útfelújítás Kulcs településen – tervdokumentáció és a költségvetés elkészítése
 14. AOFK-1.2.1-21. Országos Bringapark Program 2022. Projekt azonosító szám: AOFK_T_0031_2022. – műszaki ellenőri szolgáltatások elvégzése
 15. „Kulcs, Hargita utcai partfalcsuszamlás helyreállítása” (507363 ebr42) tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás lezárásának jóváhagyása és szerződéskötésre felhatalmazás kérése
 16. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése – projekt előkészítő feladatok ellátása
 17. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme  „gyógypedagógiai asszisztens” álláshely kialakítása ügyében
 18. Egyebek

Kulcs, 2022. március 22.

                                                                                                       Jobb Gyula    s.k.

                                                                                                     polgármester

error: Másolási jog letiltva!