Meghívó testületi ülésre: 2022. október

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

 1. október 26. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem
Napirendi javaslat:

 1. A központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló feladat átadási-
  átvállalási szerződés módosítása
 2. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott,
  hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 3. Vörösmarty Mihály Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben
  végzett tevékenységéről szóló 2021. évi tájékoztató
  1. évi belső ellenőrzési terv
 4. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
  Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete módosítása
 5. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2021- 2022. nevelési
  évi tevékenységéről
 6. Kulcs Községi Önkormányzat intézményeire vonatkozó szabályzatok
  felülvizsgálata
 7. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
  elbírálásának helyi szabályzata
 8. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
  370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti nyilatkozatok elfogadása
 9. Kulcs Község 003. szavazókör helyszínének módosítása
 10. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
 11. Kulcsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 12. Az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében nyújtott rendkívüli
  szociális támogatás
 13. Egyebek

Kulcs, 2022. október 21.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!