Meghívó testületi ülésre: 2022. szeptember

M e g h í v ó

Kulcs Község Polgármestere Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését szeptember 28. napján ( szerdán ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem
Napirendi javaslat:

 1. Kulcs Községi Önkormányzat 2022. I félévi gazdálkodásának értékelése
 2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívása a Bursa Hungarica
  Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra
 3. Kulcs 3022. ingatlan tulajdonosának kérelme
 4. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott,
  hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 5. 2022/2023 tanév őszi-téli szünidei gyermekétkeztetés
 6. Kulcsi Szociális Intézmény beszámolója
 7. Kulcs 4175/5. hrsz. ingatlan ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
 8. „Az egészségügyi alapellátó-rendszer komplex infrastrukturális fejlesztése
  Kulcson” tárgyú pályázat alapján műszaki ellenőri feladatok ellátása
 9. TOP_Plusz-1.2.1.-21-FE1-2022-00008 azonosítószámú „Elválasztott rendszerű
  csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése Kulcs településen” című
  projekthez kapcsolódó éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat
 10. Közművelődési éves szolgáltatási terv
 11. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
  támogatás igénylése
 12. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
 13. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés
  alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2020.
  (VII. 15.) Önkormányzati rendelete módosítása
 14. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak
  feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
 15. Együttműködési megállapodás a háziorvosi tevékenység helyettesítése tárgyban
 16. Egyebek

Kulcs, 2022. szeptember 23.
Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!