Meghívó testületi ülésre: 2023. áprilisban

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

 1. április 26. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:

 1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó
  szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 2. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosítás kérelme
 3. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kérelme vizesblokk helyiség átalakítási
  munkákhoz
 4. Kulcs 3559. hrsz. ingatlan-nyilvántartási átvezetése és elnevezése
 5. Kulcs 3407. hrsz. ingatlan-nyilvántartási átvezetése
 6. Kulcs, 0359 hrsz.-ú kivett közút elnevezése
 7. Egyes utcák művelési ág szerinti besorolásának módosítása
 8. Tájékoztató a 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentésekről
 9. A gyermek háziorvosi alapellátás megszervezéséről szóló feladat-ellátási szerződés
  módosítása
 10. A környezetvédelmi alapról szóló rendelet
 11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2021. (X.27.)
  önkormányzati rendelet módosítása
 12. Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
  rendelet módosítása
 13. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
  eljárásrend szabályzatának módosítása
 14. Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI.
  25.) önkormányzati rendelet módosítás
 15. Egyebek

Kulcs, 2023. április 20.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!