Meghívó testületi ülésre: 2023. december 20.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2023. december 20. napján (szerdán ) 10.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:

  1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról

  2. Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek általános választásának egyéni választókerületi választási bizottság póttagjának megválasztása

  3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

  4. Tájékoztatás szomszédos önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeletének tervezetéről

  5. Dunamenti Apróvadas Vadásztársaság kérelme

  6. A Fejér Megyei Közgyűlés 246/2021. (XII.2.) határozatával Kulcs Község Önkormányzatának biztosított működési és fejlesztési támogatás felhasználásáról készült ellenőrzési jelentés

  7. Kulcs Községi Önkormányzat folyószámla-hitelének igénylése a 2024. évre

  8. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosítása

  9. Egyebek

 

Kulcs, 2023. december 14.

Jobb Gyula s.k.

polgármester

error: Másolási jog letiltva!