Meghívó testületi ülésre: 2023. február

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

 1. február 22. napján (szerdán ) 15.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:

 1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe
  tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 2. Beszámoló a 2022. második félévi Képviselő-testület által hozott határozatok
  végrehajtásáról
 3. Kulcs, Hargita utca 76-94. szám alatti burkolatépítés kivitelezési munkálatai
 4. Közművelődési éves szolgáltatási terv
 5. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2022. évi önkormányzati támogatásának
  felhasználása
 6. CSP-CSBM-22-0012 kódszámú, „Családbarát munkahelyek” című projekt
  keretében eszközbeszerzés
 7. Kulcs Község Polgármesterének cafeteria megállapítása
 8. Kulcs Községi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
  ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre
  várható összege
 9. Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
 10. Egyebek

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!