Meghívó testületi ülésre: 2023. januárban

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2023. január 25. napján (szerdán ) 15.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:

 1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve
 3. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottságának beszámolója önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről
 4. Beszámoló a köztartozásmentes adózói adatbázisban részt vevő képviselőkről
 5. Beszámoló a polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapításáról
 6. A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése
 7. Kulcs településen utcák művelési ág szerinti besorolásának módosítása
 8. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület beszámolója a 2022. évi tevékenységéről és támogatási kérelme 2023. évre
 9. Kulcs 0422/1. hrsz. és 0423/26. hrsz. ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetése
 10. Hajóállomás és kikötő bérleti díjak változása
 11. Temető térkép készítése
 12. Javaslat „Kulcs község közigazgatási területénnem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
 13. Nevelési-oktatási intézmények körzet-kijelölése
 14. TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00008 – „Élhető települések” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó – „Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése Kulcs településen” pályázat megvalósításához szükséges szemléletformálás szolgáltatás végzése
 15. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejének, nyári zárva tartásának meghatározása
 16. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
 17. Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése fő összegeinek meghatározása
 18. Egyebek

Kulcs, 2023. január 18.

Jobb Gyula s.k.

polgármester

error: Másolási jog letiltva!