Meghívó testületi ülésre: 2023. június 28.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2023. június 28. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:
1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
2. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosítása
3. Kulcs Község Polgármesterének jutalmazása
4. Kulcs Község Alpolgármesterének jutalmazása
5. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatás igénylése
6. Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022
(MFP-ÖTIK/2022) keretében elnyert „Közösségi tér korszerűsítése Kulcs településen”
projektje keretében kivitelezési munkálatok elvégzése
7. Együttműködési megállapodás kötése a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és
Gimnázium intézménnyel
8. Kulcs lakóterületen szennyvízcsatorna bővítésének tervezése
9. Hajóállomás Büfé épületének felújítási munkái
10. Temető térkép készítése
11. Magyar Falu Program – Út, híd, járda építése / felújítása 2023. – „Útfelújítás Kulcs
településen” tárgyú projekt keretében – tervdokumentáció és tervezői költségbecslés
készítése
12. Egyebek

Kulcs, 2023. június 22.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!