Meghívó testületi ülésre: 2023. májusban

M e g h í v ó

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2023. május 31. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:
1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe
tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
2. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosítás kérelme
3. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde és a Kulcsi Kemencés Kézműves
Egyesület kérelme
4. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kérelme támogatás felhasználásáról
5. Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről
6. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi
tűzvédelmi tevékenységéről
7. Magyar Falu Program keretében állami tulajdonú ingatlanok felajánlása
8. Kulcs, 2603/5. hrsz. ingatlan ingyenes tulajdonba vétele
9. Kulcs Hajóállomás lejáróhíd felújítása
10. A hivatal tevékenységéről szóló beszámoló 2022. év
11. Beszámoló Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról a 2022. évben
12. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységének értékelése
13. Kulcs Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálatának beszámolója a 2022. évben
végzett tevékenységéről
14. Kulcsi Szociális Intézmény éves beszámolója
15. Kulcs Község Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló
módosítása véleményezési szakaszának lezárása
16. Bölcsőde berendezés – elektronikai és informatikai eszközök beszerzése
17. Az Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló Kulcs
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 25.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
18. Gyermek- és szociális étkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos döntések
19. Egyebek

Kulcs, 2023. május 25.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!