Meghívó testületi ülésre: 2023. március

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2023. március 29. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:

  1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
  2. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde óvodai felvételi hirdetménye
  3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás, és az általa elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről adatszolgáltatás ingatlanonkénti bontásban
  4. Kulcs Községi Önkormányzat adóhatóságának beszámolója 2022. évi adóztatási tevékenységéről
  5. Temető üzemeltetési szerződés
  6. Kulcsi Fekete István Általános Iskola átszervezése
  7. Kulcs, Zápor u. 3037/6. – 3038. hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése
  8. Kulcs Község Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása
  9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati kiírása
  10. Egyebek

Kulcs, 2023. március 22.

Jobb Gyula s.k.

polgármester

error: Másolási jog letiltva!