Meghívó testületi ülésre: 2023. október 25.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2023. október 25. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:
1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
2. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2022. évi támogatásának elszámolása
3. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2024. évi támogatási kérelme
4. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde tájékoztatása óvodapedagógus
foglalkoztatásáról
5. Dunamenti Apróvadas Vadásztársaság kérelme
6. Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet kérelme
7. Székesfehérvár Városgondnokság Kft. vételi ajánlata
8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 9/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
9. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
10. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről
szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
11. Egyebek

Kulcs, 2023. október 19.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!