Meghívó testületi ülésre: 2023. szeptember 27.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2023. szeptember 27. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:
1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
2. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület I. féléves beszámolója
3. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde tájékoztatása intézményvezető-
helyettes munkakör ellátásáról
4. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2022-2023. nevelési
évről
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
6. Fejér Vármegyei önkormányzatok fejlesztéseinek 2023. évi támogatására meghirdetett
pályázat
7. Költségfelosztási megállapodás-tervezet védőnői feladatellátáshoz
8. Helytörténeti könyv elkészítése
9. Kulcs Községi Önkormányzat kommunikációs feladatainak ellátása
10. Kulcsi Szociális Intézmény kommunikációs feladatainak ellátása
11. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde kommunikációs feladatainak ellátása
12. Beszámoló a 2023. első félévi Képviselő-testület által hozott határozatok
végrehajtásáról
13. Kulcs 2603/5 hrsz.-ú kivett út elnevezése
14. Lakossági kérelem Sütő A. utca ügyében
15. Közvilágítás besűrítése Kulcs települése
16. Egyebek

Kulcs, 2023. szeptember 21.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!