Meghívó testületi ülésre: 2024. április 24.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2024. április 24. napján (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:
1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
2. A hivatal tevékenységéről szóló beszámoló 2023. év
3. Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek közös eljárásban tartott 2024. évi általános választás szavazatszámláló
bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
4. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosítása
5. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2024. évre támogatási kérelme
6. Rendezvénytechnikai megbízás
7. Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési
közszolgáltatási díjkedvezményről szóló rendelet-tervezete
8. Raichl család sírhely felújítása
9. Kulcs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2021. (III.19.) önkormányzati
rendelet módosítása
10. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 9/2017. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
11. Egyebek

Kulcs, 2024. április 19.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!