Meghívó testületi ülésre: 2024. február 28.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2024. február 28. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:
1. Közművelődési éves szolgáltatási terv
2. 2024. éves rendezvénynaptár
3. Kulcs 2360/1. hrsz. ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetése
4. Kulcs Község Polgármesterének cafeteria megállapítása.
5. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség- bizottsági beszámoló
6. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 2023. II. féléves beszámolója
7. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 2024. évre
8. Kulcs Községi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható
összege
9. 2024. évi költségvetési rendelet
10. Rendelkezés a környezetvédelmi alap tárgyévre vonatkozó bevételeinek és
kiadásainak meghatározásáról
11. Kulcsi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata
12. Kulcsi Szociális Intézmény Munkaruha Szabályzata
13. Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció
14. Gépi földmunka anyagszállítással Kulcs bel- és külterületén
15. Fakivágás, zöldfelület karbantartási feladatok végzése Kulcs település területén
16. Kulcs Községi Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok villamos üzemzavar
elhárítási, karbantartási feladatok ellátása
17. Kulcs Rákóczi u. 141. Egészségház bővítése, ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
18. Védőnői feladatellátás az Egészségházban
19. Egészségház terembérleti díj megállapítása
20. Bölcsőde használatbavételi eljárása
21. Egyebek

Kulcs, 2024. február 22.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!