Meghívó testületi ülésre: 2024. január 31.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2024. január 31. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:
1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe
tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
2. Kulcs 0423/26. hrsz. ingatlan ingatlan-nyilvántartási átvezetése
3. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve
4. Beszámoló a köztartozásmentes adózói adatbázisban részt vevő képviselőkről
5. Beszámoló a polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének
megállapításáról
6. A polgármester 2024. évi szabadságának ütemezése
7. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejének,
nyári zárva tartásának meghatározása
8. Nevelési-oktatási intézmények körzet-kijelölése
9. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
10. Kulcs, 0471/1., 0472/1., 0472/2. hrsz. ingatlanok területéből területrész
megvásárlására irányuló ajánlattételről
11. Kulcs Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása
12. 2024. évi téli igazgatási szünet elrendelése
13. Vörösmarty Mihály Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben
végzett tevékenységéről szóló 2022. évi tájékoztató
14. Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése fő összegeinek
meghatározása
15. Bizottságok beszámolója
16. 2024. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Kulcs, 2024. január 24.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!