Meghívó testületi ülésre: 2024. június 26-án

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2024. június 26. napján (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem
Napirendi javaslat:
1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
2. Dunaújvárosi Tankerületi Központ tájékoztatása telephelyek törléséről
3. Kulcs 3749/1. hrsz. ingatlan közterületté nyilvánítása
4. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 3/2023. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. Tájékoztatás a 2024. június 9. napján megtartott helyi önkormányzati választási
eredményekről
6. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott jogosultak részére
történő igénylésének és kifizetésének módja 2024. augusztus hónapban
7. Egyebek

Kulcs, 2024. június 21.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!