Meghívó testületi ülésre: 2024.május 29.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

 

2024. május 29. napján (szerdán) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
3. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
4. Rácalmás Város Önkormányzata és Kulcs Községi Önkormányzat által kötendő
megállapodás tervezet a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kulcsi
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézmények nyári zárva tartásának
időszakában történő óvodai ellátási rendről
5. Lakossági beadvány közösségi tér elnevezésére
6. Kulcs, Molnár Jenő utcai ivóvízgerinc utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás
mértéke
7. Kulcs, Kotlán Sándor utcai ivóvízgerinc vezeték kivitelezése
8. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Program és az SZMSZ
elfogadása
9. Szünidei gyermekétkeztetés
10. Beszámoló Kulcs Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2023. évben
11. Kulcsi Szociális Intézmény éves beszámolója
12. Kulcs-Rácalmás közötti kerékpárút létesítésével kapcsolatos telekalakítási eljárás
13. Szironta Együttes Támogatási kérelme
14. Magyar Állam résztulajdonában levő, Kulcs, 4184. hrsz., 5289 hrsz. ingatlanok
tulajdonjog átruházási ügye
15. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti nyilatkozatok elfogadása
16. Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap előző évi felhasználásáról
17. Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadása
18. Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása
19. Gyermek- és szociális étkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok
20. Egyebek
Kulcs, 2024. május 24.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!