Meghívó testületi ülésre: 2024. március 27.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését

2024. március 27. napján (szerdán ) 14.30 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:
1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
2. A polgármester 2024. évi szabadságának ütemezésének módosítása
3. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde óvodai felvételi hirdetménye
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás, és az általa elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről adatszolgáltatás ingatlanonkénti
bontásban
5. Kulcs Községi Önkormányzat adóhatóságának beszámolója 2023. évi adóztatási
tevékenységéről
6. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázati kiírása
7. Adony 0195/2. hrsz. alatti ingatlanon hulladékkezelő központ épületfeltüntetés,
tulajdonjog bejegyzés
8. Tájékoztató a 2023. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentésekről
9. Tájékoztató 2024. évi belső ellenőrzési jelentésről
10. Kulcs, Dunapart u. meglévő beton súlytámfal bontása
11. Kulcsi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek klimatizálása
12. Kulcs Óvoda u. 2. sz. alatti Bölcsőde növényzet beszerzés
13. Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési ütemterve
14. Egyebek

Kulcs, 2024. március 21.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!