Meghívó testületi ülésre és képviselői beszámolóra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2023. november 29. napján (szerdán ) 15.30 órakor a lakosság részére tájékoztatást nyújt a képviselői tevékenységéről. Majd Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését 2023. november 29. napján ( szerdán ) 16.30 -ra hívta össze a polgármester. A beszámoló, majd az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Díszterem.

 

A testületi ülés napirendi javaslatai:

1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó

szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról

2. Az önkormányzatok rendkívüli támogatás keretében nyújtott rendkívüli szociális

támogatása

3. Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek általános választásának egyéni

választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztása

4. Kulcs Községi Önkormányzat „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023 – 2028”

elfogadása

5. Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terve

6. Útjavítási munkálatok- keretszerződés módosítása

7. Kulcs Község Polgármesterének jutalmazása

8. Kulcs Község Alpolgármesterének jutalmazása

9. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása

10. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

11. Tájékoztató a környezet állapotáról

12. Egyebek

 

Jobb Gyula

error: Másolási jog letiltva!