Meghívó testületi ülésre- 2020. februárban

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2020. február 26-án (szerda) 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

 1. Kulcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete
 2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottságának beszámolója önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről
 3. A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról
 4. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde hatósági ellenőrzését követő rendelkezések
 5. Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzéséről szóló tájékoztatás és az Intézményi Intézkedési Terv bemutatása
 6. Központi Orvosi Ügyelet ellátásának biztosítására létrejött szerződés módosítása
 7. Szilárd biomassza alapú fűtőmű és kapcsolódó hőrendszer létesítése Kulcson” tárgyú beruházás vonatkozásában műszaki ellenőr kiválasztása
 8. Távhőellátás” tárgyú (EKR azonosító: EKR001626012019) Kbt. 115. § szerinti, nyílt eljárásban indított közbeszerzési eljárás lezárása.
 9. Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület 2019. évi működéséről szóló beszámolója
 10. Kulcs, Nádas u. 2339/2. hrsz. alatti ingatlan felajánlása térítésmentesen
 11. Kulcs, Árpád utca 1. (3522. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlat
 12. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
 13. Beszámoló a 2019. évi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 14. Kulcs, Evező utca 3. (Kulcs, 2309/28. hrsz.) .) alatti ingatlan megvásárlására tett ajánlat
 15. Együttműködési megállapodás kötése a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma intézménnyel
 16. WIFI 4 EU pályázat kivitelezőjéről döntés
 17. Kulcs Községi Önkormányzat SZMSZ módosítása
 18. Egyebek

Kulcs, 2020. február 19.

Jobb Gyula s.k. , polgármester

error: Másolási jog letiltva!