Meghívó nyílt testületi ülésre: július 14-én

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2020. július 14-én (kedd) 15.00 órára  összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat: 

 1. Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
 2. Tájékoztató a 2019. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentésekről
 3. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  „A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló” rendelet-tervezete
 4. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 5. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 6. DRV Zrt. – szennyvízközmű üzemeltetésével kapcsolatos döntések
 7. DRV Zrt. – szakfelügyeleti díjkedvezmény
 8. Tájékoztatás járóbeteg szakellátási kapacitások átcsoportosítása és ellátási terület módosításáról
 9. Kérelem a Kulcs, Deák Ferenc utca, Sőtér sétány és Bem utca közti útszakaszon sebesség korlátozása és átmenő forgalom megszüntetése iránt
 10. Kulcs, Muskátli utcai útburkolat javítása
 11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása tárgyú pályázati felhívás
 12. Iskolai közösségi szolgálat megszervezése
 13. Egyebek

Kulcs, 2020. július 7.

                                                                                                  Jobb Gyula    sk.

                                                                                                   polgármester

error: Másolási jog letiltva!