Meghívó testületi ülésre: 2023. július 26.

Kulcs Község Polgármestere

M e g h í v ó

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülését 2023. július 26. napján (szerdán ) 16.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

Napirendi javaslat:

1. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
megállapításáról
2. Az önkormányzatok rendkívüli támogatás keretében nyújtott rendkívüli
szociális támogatásáról
3. Együttműködési megállapodás kötése Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és
Vendéglátóipari és Technikum és Szakképző Iskola intézménnyel
4. Kulcs, 2444. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának kérelme jelzálog törlése
iránt
5. Kulcs, 2641/1. hrsz. ingatlanon támfal kötelezés ügye
6. „Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése
Kulcs településen” (TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00008) tárgyában
(EKR azonosító: EKR001004612023) tárgyú a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint,
a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárással
kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás lezárásának jóváhagyása és
szerződéskötésre felhatalmazás kérése
7. Kulcsi Szociális Központ kérelme
8. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen
kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként,
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló
rendelet módosítása
9. Egyebek

Kulcs, 2023. június 20.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

error: Másolási jog letiltva!