Megváltoznak az étkezési térítési díjak

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. novemberi ülésén döntött a közétkeztetési feladatok ellátása ügyében.

A pályázati eljárás lezárásával a HPM Plus Kft. –vel ( 2030. Érd, Kaktusz u. 32/b.) került megkötésre a vállalkozási szerződés.

Azonban a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályozások alapján a helyi önkormányzat nem emelhetett díjat, ezért a korábbi és az emelkedett díjak között keletkező többletköltséget az Önkormányzat saját forrásból fedezte.

A veszélyhelyzet megszűnését követően 2022. július 1. napjától lehet új díjat megállapítani, díjat emelni.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 29. napján tartott testületi ülésén hozott döntést étkezési térítési díjak változása ügyében.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  11/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (V. 14.) önkormányzati rendeletét, mely módosítás alapján

Kulcs Községi Önkormányzat a gyermekétkeztetési intézményekben az egy ellátottra jutó intézményi étkezési térítési díjak napi összegét 2022. augusztus 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

Bölcsőde: 327,- Ft + Áfa

Óvoda napközi: 413,- Ft + Áfa

Iskola napközi: nettó 504,- Ft + Áfa

Iskola ebéd: nettó 358,- Ft + Áfa

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletével módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletét, mely módosítás alapján:

 Az étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja 2022. augusztus 1. napjától:

a)        az étkeztetés intézményi térítési díja: 551.- Ft + ÁFA / ellátási nap

b)         az étkeztetés intézményi térítési díja kiszállítással: 551.- Ft + ÁFA / ellátási nap

Kulcs, 2022. július 8.

Dr. Neumann Helga

Jegyző

error: Másolási jog letiltva!