Nyílt testületi ülés 2018. augusztus 29-én

Kulcs Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2018. augusztus 29-én 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

  1. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2015 (XI.26.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján

  3. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése

  4. DRV Zrt. által benyújtott, DRV_V_416 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033 évi gördülő fejlesztési terv

  5. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról

  6. Adonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet tervezet megküldése véleményezésre

  7. Egyebek

 

Kulcs, 2018. augusztus 21.

Jobb Gyula s.k. polgármester

error: Másolási jog letiltva!