Önkormányzati választás. Kulcs 2024.

Helyi Választási Iroda Vezetője
E-mail: jegyzo@kulcs.eu ; igazgatas@kulcs.eu
Ügyiratszám: I./3221-9/2023.
Előadó: Szlobodáné Tóth Gabriella

1/2023. (X.16.) HVI HATÁROZAT

Kulcs Község Helyi Választási Iroda Vezetője hatáskörében eljárva a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2024. évi általános választásán
Kulcs Községben – egyéni listás választási rendszerben – települési önkormányzati

képviselőként
6 fő képviselő választható.

A helyi választási iroda vezetőjének döntése ellen a választási eljárásról szóló többször
módosított 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közzétételétől
számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz lehet kifogással fordulni (2458 Kulcs,
Kossuth Lajos utca 83.)

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben
október 31.-ig határozatban állapítja meg a megszerezhető képviselői mandátumok számát. a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.
§. alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási
rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő. A
Nemzeti Választási Iroda közzétette a települések, a vármegyék, illetve a főváros
lakosságszámának 2023. szeptember 1-jei adatait, kimutatásuk alapján Kulcs lakosságának
száma 3664 fő. Ezen adat alapján került megállapításra a településen 2024. évben
megválasztásra kerülő önkormányzati képviselők száma.

Határozatom jogszabályi alapja: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a, valamint a választási eljárásról szóló többször
módosított 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése.

Kulcs, 2023. október 16.

dr. Neumann Helga
Helyi Választási Iroda Vezetője

Záradék: A határozat kifüggesztve Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára, valamint
megjelenítve a www.kulcs.eu honlapon 2023. október 16.
Kulcs, 2023. október 16.

dr. Neumann Helga
Helyi Választási Iroda Vezetője

error: Másolási jog letiltva!