Óvodapedagógust keres a kulcsi óvoda

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet, Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2458 Kulcs, Óvoda utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek gondozása, nevelése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a helyi Pedagógiai Program útmutatása alapján a 2011.évi CXC.Nemzeti Köznevelési Törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás, valamint az intézményi dokumentumok által meghatározottak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

•         kiváló szintű alkalmazkodó képesség, empátia, önálló munkavégzés,rugalmasság, intézmény iránti lojalitás

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget tanúsító okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rendné Pocsai Izabella nyújt, a 06706390162 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2458 Kulcs, Óvoda utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Rendné Pocsai Izabella részére a ovodakulcs@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Rendné Pocsai Izabella, Fejér megye, 2458 Kulcs, Óvoda utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes találkozás, interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

barátságos csapat, igényes munkakörnyezet Cafeteria bruttó 200.000 Ft/év útiköltség térítés munkaruha juttatás 45.000 Ft/év egyéb, gazdasági helyzettől függő juttatások

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

error: Másolási jog letiltva!