Parlagfű elleni védekezési kötelezettségekről

Kulcs Község Jegyzője felhívja a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok figyelmét, hogy Kulcs
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a köztisztaságról
szóló 15/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete alapján:

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
–           az úttest fölé nyúló, valamint a közlekedést akadályozó növényzet szükséges
nyeséséről
–           az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról
–          az ingatlan és az útburkolat közötti nyílt árok és ennek műtárgyai, így
különösen az átereszek tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról
–          a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldfelületek
gyommentesítéséről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4)
bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.”.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget,
akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A költség köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható.
A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására
kerül sor.
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke
belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed. A bírság
kiszabására kül-és belterületen egyaránt a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Növény-és
Talajvédelmi Igazgatósága jogosult.

Kérjük a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosokat, hogy a fenti kötelezettségüknek tegyenek eleget.

error: Másolási jog letiltva!