Pedagógiai hitvallásunk

Pedagógiai hitvallásunk

– A gyermeknevelésben elsődleges és meghatározó a családi nevelés, a bölcsőde kiegészítő, segítő, mintanyújtó szerepet vállal, annak érdekében, hogy a gyermekek fizikai, emocionális és szociális szükségletei teljes mértében kielégítettek legyenek.

– Együttműködik a családokkal.

– Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, az alapvető szabadságjogokat.

– Elfogadjuk és megbecsüljük a kisgyermek személyiségét.

– Tiszteljük a másságot.

– Elismerjük, hogy különleges védelem illet meg minden kisgyermeket.

– A gondozást-nevelést egységnek tekintjük.

– Fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a személyi és tárgyi környezet állandóságát.

– Bánásmódunkkal, a gondozás-nevelés módszereivel igazodunk a gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeihez.

– Bátorító neveléssel, gyermekközpontú szemlélettel segítjük a személyiség kibontakozását, egészséges fejlődését.

error: Másolási jog letiltva!