Tájékoztatás a szociális tüzifa támogatás igényléséről

A 2018. évi fűtési időszakban újra elérhető a szociális tűzifa igénylés. A szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet Kulcs közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra terjed ki.

A támogatás megállapításakor  előnyben kell részesíteni azt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakhatási települési támogatásra jogosult, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket.

Az a személy igényelheti a támogatást, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:

a) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 400 %-át, azaz 114.000,- Ft/fő/hó összeget nem haladja meg,

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 325 %-át, azaz 92.625,- Ft/fő/hó összeget nem haladja meg.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A kérelmet 2018 novemberétől 2019. január 31. napjáig folyamatosan lehet benyújtani Kulcs Polgármesteri Hivatalánál.

A kérelem folyamatosan a Polgármesteri Hivatalban a földszinten kihelyezett ügyfél asztalon elérhető, az igazgatási ügyintézőtől kérhető vagy az Önkormányzat honlapjáról is letölthető (https://www.kulcs.eu/rendeletek/-„1. melléklet a 9/2018. (X.31.) Önkormányzati rendelethez” ).

Kulcs Községi Önkormányzat

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

error: Másolási jog letiltva!