Tájékoztató a 2022.évi népszámlálásról

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására
kiterjedő népszámlálás.


Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről,
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási
összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről.
A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk
mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és
helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó
napjaiban postai felkérő levelet küld.
Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel.
Fontos, hogy a felkérő levelet mindenki őrizze meg!
A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is
található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni
a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).
Kérdőívet kell kitölteni
 mindenkiről, aki Magyarországon él,
 azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden
 lakás,
 lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott,
üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérő levél alapján.
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a
lakásban laknak.
A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni,
egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérő
levélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni.

Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban
vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként
100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között.

Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg,
mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a
kérdőívek.
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével,
október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a
válaszaikat.
Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az
adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél
jelentkezve tehetnek ennek eleget.
A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti
közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra
vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Az
eredményeket csak összesített formában hozza a KSH nyilvánosságra.
A KSH sem a népszámlálási kérdőíven felvett személyes adatokat, sem az adminisztratív
adatforrásból származó, személyes adatnak minősülő információkat nem továbbíthatja
harmadik fél részére.
További információk: https://nepszamlalas2022.hu/

error: Másolási jog letiltva!