Tájékoztató a légi szúnyoggyérítésről Kulcson

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton
történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2024. július 10. napján, a napnyugtát
megelőző 1,5 órában.
Pótnapok: 2024. július 11-12. napjai, ugyanebben az időben.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár)
kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra,
emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket,
evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján
javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt
követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a
külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket
kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket
fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző
tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a
szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott,
hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék
vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

error: Másolási jog letiltva!