Tájékoztató a szociális tűzifa segélyről

Kulcs Községi Önkormányzat a rendelkezésre álló szociális tűzifa 81 erdei köbméter mértékéig a szociálisan jogosult kérelmezőket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 erdei köbméter szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

Kulcs Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (X. 15.)  Önkormányzati rendelete alapján rendelkezik a szociális tűzifa igénylésének feltételeiről és módjáról. Az igénylés a önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező „Kérelem Szociális Tűzifa igényléséhez” formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges feltételeket igazoló dokumentumok benyújtásával lehetséges.

A szociális tűzifa 2020. november 16. napjától igényelhető.

A formanyomtatvány megtalálható a Kulcsi Polgármesteri Hivatal aulájában, illetve Kulcs hivatalos honlapján (www.kulcs.eu). A kérelem benyújtása személyesen jelenleg ügyfélfogadási napon szerdánként 8:00-12:00, 13:00-17:00 óráig Szlobodáné Tóth Gabriella igazgatási előadónál. Telefonon további tájékoztatás kérhető a 0670/639-0135 telefonszámon munkanapokon hivatali időben 8:00-14:00 óra között. Az igénylési kérelem leadása, benyújtása határidőhöz kötött, legkésőbb 2021. január 31. napjáig lehetséges.

Jogosult az a kérelmező akinek az egy főre jutó havi jövedelme:

Egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében, a mindenkori öregségi nyugdíj 28.500.-Ft összegének a 400%-át azaz a 114.000.-Ft összeget nem haladja meg.

Kettő vagy több együtt élő személy, gyermekét családban nevelő esetében, a mindenkori öregségi nyugdíj 28.500.-Ft összegének a 325%-át,  azaz 92.625.- Ft összeget nem haladja meg.

A szociális tűzifa korlátozott mennyiségben 81 erdei köbméter mennyiségig áll rendelkezésre. Az igény benyújtásánál, elbírálásánál sorszámok kerülnek kiosztásra, amelyet táblázatban a kérelmező aláírásával egyidőben rögzítünk. Amennyiben az utolsó 81. sorszám is kiadásra kerül, további igényt nem tudunk befogadni.

A tűzifa elszállításáról a Kérelmezőnek magának kell gondoskodnia.

Az 1 erdei köbméter fa nem kerül kuglizásra, 1 méteres rönkben vehető át.

Az átvétel sorszámozott átvételi elismervény aláírásával történik. Az átvételkor szükséges a határozat bemutatása. Az átvétel személyesen vagy két példányos meghatalmazással történhet.

Átvételi telephely: 2458 Kulcs, Óvoda utca 1. szám mögötti zárt terület. Egyeztetés Pulai Tibor település gondokkal munkanapokon 8:00-14:00 között a 0670/639-0161 telefonszámon.

A szociális tűzifa átvétele határidőhöz kötött legkésőbb 2021. február 15. napjáig átvehető.

Kulcs, 2020. október 21.

                                                                                                Jobb Gyula

                                                                                                Polgármester

error: Másolási jog letiltva!