Tájékoztató a szociális tűzifa igényléséről

TÁJÉKOZTATÓ

Kulcs Községi Önkormányzat a rendelkezésre álló szociális tűzifa 102 erdei köbméter mértékéig a szociálisan jogosult kérelmezőket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 erdei köbméter szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

Kulcs Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (IX.28.) Önkormányzati rendelete alapján rendelkezik a szociális tűzifa igénylésének feltételeiről és módjáról. Az igénylés az önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező „Kérelem Szociális Tűzifa igényléséhez” formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges feltételeket igazoló dokumentumok benyújtásával lehetséges.

A szociális tűzifa 2023. október 16. napjától igényelhető.

A formanyomtatvány megtalálható a Kulcsi Polgármesteri Hivatal aulájában, illetve Kulcs hivatalos honlapján (www.kulcs.eu). A kérelem benyújtása személyesen ügyfélfogadási napon hétfő, péntek 8:00-12:00, illetve szerda 8:00-12:00, 13:00-17:00 óráig Szlobodáné Tóth Gabriella és Szabó Renáta igazgatási előadóknál. Telefonon további tájékoztatás kérhető a 0670/639-0135 és 0670/593-9325 telefonszámokon munkanapokon hivatali időben 8:00-14:00 óra között. Az igénylési kérelem leadása, benyújtása határidőhöz kötött, legkésőbb 2024. január 31. napjáig lehetséges.

Szociális tűzifa igényléséhez kérelem/ a szövegre kattintva letölthető

Jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:

Egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében, a mindenkori öregségi nyugdíj 28.500.-Ft összegének a 600 %-át azaz a 171.000.-Ft összeget nem haladja meg.

Kettő vagy több együtt élő személy, gyermekét családban nevelő esetében, a mindenkori öregségi nyugdíj 28.500.-Ft összegének a 500 %-át, azaz 142.500.- Ft összeget nem haladja meg.

A szociális tűzifa korlátozott mennyiségben 102 erdei köbméter mennyiségig áll rendelkezésre. Az igény benyújtásánál, elbírálásánál sorszámok kerülnek kiosztásra, amelyet táblázatban a kérelmező aláírásával egyidőben rögzítünk. Amennyiben az utolsó 102. sorszám is kiadásra kerül, további igényt nem tudunk befogadni.

A tűzifa elszállításáról a Kérelmezőnek magának kell gondoskodnia.

Az 1 erdei köbméter fa nem kerül kuglizásra, 1 méteres rönkben vehető át.

Az átvétel sorszámozott átvételi elismervény aláírásával történik. Az átvételkor szükséges a határozat bemutatása. Az átvétel személyesen vagy két példányos meghatalmazással történhet.

Átvételi telephely: 2458 Kulcs, Rákóczi utca 151. szám (Kulcsi Szociális Intézmény) alatti zárt terület. Egyeztetés Pulai Tibor település gondokkal munkanapokon 8:00-14:00 között a 0670/639-0161 telefonszámon.

A szociális tűzifa átvétele határidőhöz kötött legkésőbb 2024. február 15. napjáig átvehető.

Kulcs,2023. október 2.

Jobb Gyula

Polgármester

error: Másolási jog letiltva!