A talajterhelési díjról készült rendeletről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 27. napján tartott testületi ülésén elfogadta Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét. A rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe. Ez vonatkozik azokra a környezetterhelő anyagokra, amelyek a környezetbe kerülve környezetterhelést eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége meghatározható.

A kibocsátó a talajba juttatott, környezetterhelő anyagok minden egysége után környezetterhelési díjat köteles fizetni.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek az ingatlanán nincs épület, és a vízellátást kizárólag egy vezetékes vízvételezési hely vagy egy kút, vagy  egy vezetékes vízvételezési hely és egy kút biztosítja, valamint az a kibocsátó, akinek az ingatlanát érintően a közcsatorna kiépítésre került, azonban az műszakilag nem áll számára rendelkezésre és ezt a szolgáltató műszaki szakvéleménye alátámasztja.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak (fogyasztónak) kell megállapítania, bevallania és megfizetnie. A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatósághoz évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles teljesíteni.

A talajterhelési díjat a kibocsátó a bevallás benyújtásával egyidejűleg a tárgyévet követő év március 31. napjáig fizeti meg Kulcs Községi Önkormányzat 11736037 – 15365233 – 10110007 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára.

A nyomtatvány már elérhető az önkormányzat hivatali kapuján, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.

Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket szigorúan ellenőrzi.

A talajterhelési díj számításának módját a Ktd. határozza meg. Eszerint a fizetendő díj: 

m3 (Felhasznált víz) x 1.200 Ft (talajterhelési díj)  x 1,5 (területérzékenységi szorzó)

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben 2022. május 31-ig a csatorna rákötését a DRV Zrt. nem veszi át, úgy a következő évben bevallási kötelezettsége keletkezik, amely elkészítéséhez szükséges:

  • a 2022.06.01-jén leolvasott, lefényképezett vízóra mérőállás, valamint
  • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató, azaz a Hazai Kommunális Kft. igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségéről a bizonylat, szállítólevél.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjáról szóló 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a nyomtatványt, a Bevallás IV. része a „Díjfizetéssel kapcsolatos adatok”, amelyben levezethető a fizetendő talajterhelési díj.


https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/613153

error: Másolási jog letiltva!