Kulcsi értekezlet és tájékoztató a veszélyhelyzetről

TÁJÉKOZTATÁS

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények vezetőivel együtt 2020. március 14-én rendkívüli értekezletet tartott a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet és az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározása érdekében.

Kulcs Község Polgármestere – mivel intézmény bezárására nem kapott felhatalmazást, de a veszélyhelyzetet komolyan véve és felelősen döntve – az alábbi intézkedéseket tette:

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde:

 • A Polgármester felkéri a Tisztelt Szülőket, hogy 2020. március 16. napjától a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsődébe csak azokat a gyermekeket vigyék, akik egészségesek, és akiknek személyi felügyelete otthon nem megoldható.
 • A gyermekeknek nem kötelező az intézményt látogatni, ezért kérjük, hogy aki nem igényli az intézményben a gyermek felügyelet, az az intézményvezetőnél található adatlapon írásban ezt jelezze, és a további intézkedésig a gyermeket otthonában felügyelje.
 • Azoknak a gyermekeknek, akiknek otthoni felügyelete nem megoldható, a gyermekfelügyeletet az intézményben biztosítjuk. A közintézménybe idegen embernek belépni tilos, így a szülőknek, családtagoknak is, ezért a gyermekeket az óvoda kapujában a dadák, óvónők veszik át, és gondoskodnak a kiadásukról is.
 • A polgármester felhívja az Intézményvezető figyelmét a fokozott fertőtlenítés és takarítás folyamatos elvégzésére.

Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI

 • Az intézménnyel kapcsolatosan a szükséges tudnivalókról a fenntartó (KLIK) fog iránymutatást adni.

Gyermekétkeztetés

 • Mind a Kulcsi Fekete István Általános Iskolában, mind a Kulcsi Százholdas Pagony Óvodában továbbra is folyamatosan elérhető a gyermekétkeztetés. 2020. március 16. napján az általános iskola gyermekei egyenként csomagolva kapják meg a részükre járó élelmet, az óvodában pedig a hétfői napon továbbra is badellás étkeztetés lesz. Azok a szülők, akik a gyermekeket otthon tartják, ételhordozóban vihetik el az ételt, az óvodában és bölcsődében lévő gyermekek pedig a szokásos módon étkeznek.
 • Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy mind az iskolai tanulók, mind az óvodába – bölcsődébe beíratott gyermekek tekintetében a hétfői napon jelezzék, hogy igénybe kívánják-e venni a gyermekétkeztetést. Erre az alábbi lehetőségük van:

a) emailben: ovodakulcs@gmail.com

fialtisk2@gmail.com

b) telefonon: +36 70 639 0162

+ 36 70 639 0241

c) sms-ben is a fent látható telefonszámokon

d) személyesen: az intézményekben található papír alapon

Védőnő, háziorvos, fogorvos:

 • a rendelések továbbra is működnek, de kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy csak indokolt esetben keressék fel háziorvosukat, védőnőjüket.
 • Kérjük, akinek módja van rá, szíveskedjen igénybe venni az online recept nyújtotta lehetőségeket.
 • Az a beteg, akinek koronavírusra gyanút adó tünetei vannak, NE keresse fel a háziorvost, hívja őt inkább telefonon a további teendők megbeszélése érdekében.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

 • A Polgármesteri Hivatal 2020. március 16. napjától csak telefonos és elektronikus ügyfélszolgálatot tart, kivéve az indokolt, vagy halaszthatatlan ügyeket, pl. haláleset rendezése. A Polgármesteri Hivatal csökkentett létszámmal (a gyermekes köztisztviselőkre való tekintettel) várja ügyfeleit a már megszokott elérhetőségeken.
 • Hetente egy alkalommal, szerdánként fogadjuk személyesen is Ügyfeleinket 08.00 – 14.00 óra között.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy bejelentésükkel szíveskedjenek a postai vagy elektronikus utat választani.

Faluház, Könyvtár

 • A Polgármester a Faluházat 2020. március 16. napjától bezárja, ott sem közösségi, sem egyéni rendezvény nem tartható. Az intézmény vezetője telefonon, emailben fogadja a megkereséseket.

Képviselő-testület elérhetősége:

 • a Képviselő-testület megszokott fogadóórái elmaradnak, de minden képviselő telefonon bármikor elérhető, velük időpont egyeztethető.

Kulcs település Polgármestereként felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy fokozott figyelemmel tekintsünk környezetünkre, az időseket, mozgásukban korlátozottakat, segítségre szorulókat segítsük, és a szükséges segítség igénylése érdekében keressék Önkormányzatunkat, hogy segíteni tudjunk.

Várjuk önkéntesek jelentkezését, akik az esetlegesen majd felmerülő igényekben tudnak segíteni, pl. rászorulók részére bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb. Az önkéntes jelentkezők az alábbi telefonszámon, illetve email címen jelentkezhetnek:

Nagy Anita képviselő Tel: +36 30 525 0064 vagy n.anitakulcs@gmail.com

Tisztelt Lakosok! Kérjük, hogy magánrendezvényt csak saját felelősségükre szervezzenek, és vegyék figyelembe a Kormány és a koronavírus megelőzésére és kezelésére kialakított szervek iránymutatását. Információkat az alábbi helyen találnak:

Információs vonalak: 06 80 277 455 06 80 277 456

koronavirus@bm.gov.hu

Ezek az intézkedések elsősorban a járvány elterjedésének megelőzése érdekében születtek. Az intézkedéseket 2020. április 16-ig tartjuk fenn, vagy visszavonásig.

Amennyiben a Kormányzattól más iránymutatást kapunk, intézkedéseinket azonnal felülvizsgáljuk, és módosítjuk, amennyiben az szükséges.

Jobb Gyula s. k.

polgármester

error: Másolási jog letiltva!