Tájékoztató és letölthető kérelem az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatban

Tájékoztató az ásott és fúrt kutak bejelentéséről

 

A vízgazdálkodásról szóló, többször módosított 1995. évi LVII. törvény ( Vgtv. ) alapján a következő jogi szabályozás lépett életbe.

A Vgtv. 2018. január 1. napjától hatályos állapota alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi.

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a kérelem 2018. december 31. napjáig megérkezik a hatósághoz.

Amennyiben az ingatlan tulajdonos rendelkezik a kútra vonatkozó használatbavételi engedéllyel, abban az esetben nincs a hivatal felé bejelentési kötelezettsége.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. ( V.22.) Korm.rendelet alapján a települési jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel

  • épülettel rendelkező vagy beépíthető ingatlanon van

  • magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

  • nem gazdasági célú vízigény

( Gazdasági célú vízigény pl. a locsolás, vagy az állatitatás, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.)

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a települési jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A jogszabályi rendelkezés alapján minden olyan kútra ( ásott vagy fúrt) vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

Amennyiben a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál, akkor szakhatóságként a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala kerül bevonásra az eljárásba.

A kérelemben a fennmaradáshoz szükséges nyilatkozatot a kérelmezőnek és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. ( XII.23.) KvVM rendelet 13.§-ában megjelölt szakembernek együttesen kell aláírni.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány a település honlapjáról letölthető illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és Titkárságán átvehető.

A KÉRELEM letöltéséhez kattintson ide!

error: Másolási jog letiltva!