Tájékoztató szálláshely-szolgáltatók részére

Tájékoztató jogszabályi változásról és regisztrációs kötelezettségről

Szálláshely – szolgáltatók részére

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján minden Magyarországon üzemelő szálláshelynek kötelező lesz adatot szolgáltatnia a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK).

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi, statisztikai adata.

Az NTAK-ot a Magyar Turisztikai Ügynökség üzemelteti.

A szálláshely szolgáltató a regisztrációt követően, szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával köteles elektronikus formában az adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat szolgáltatni.

A regisztrációval, a szálláshely szoftverrel, az adatszolgáltatással kapcsolatos további információk megtalálhatók az https://info.ntak.hu/ oldalon.

8 szobáig (16 férőhelyig) várhatóan az Magyar Turisztikai Ügynökség nyújt majd egy ingyenes, online felületet (online szobatükör), amin keresztül a kisebb szálláshelyek be tudják küldeni az adatokat.

Minden 8 szobánál nagyobb szálláshely esetében egy online API (két szoftver közötti) kapcsolaton keresztül kell beküldeni az adatokat az adatszolgáltató központnak, amihez a szálláshelynek be kell szereznie egy olyan szoftvert, ami biztosítja az összeköttetést az NTAK rendszerrel.

A fent leírtak fokozatosan kerülnek bevezetésre, az alábbiaknak megfelelően:

Szálláshelytípus Regisztrációs
időszak
Adatszolgáltatás kezdete


szálloda
2019. június 1. és 30. között 2019. július 1-jétől
panzió 2019. szeptember 1. és 30. között 2019. október 1-jétől
kempingek, üdülőházak,
közösségi szálláshelyek,
egyéb szálláshelyek, falusi szálláshelyek
2019. december 1. és 31. között 2020. január 1-jétől

Azon szálláshely szolgáltató, aki 2019. június 28. napján szálláshely-szolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési engedéllyel rendelkezik köteles 2019. november 30-ig benyújtani:

  • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,
  • valamint a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló, 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot

——————————————————————————————————-

A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.

A módosítási kérelemmel egyidejűleg köteles benyújtani

-a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,

-valamint a Kr. 1. melléklet 7. pontjában meghatározott ( magánszálláshelyre vonatkozó ) bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Ezen szálláshely-szolgáltató köteles a regisztrációt teljesíteni 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között, továbbá az adatszolgáltatást teljesíteni 2020. január 1-jétől.

————————————————————————————————————–

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló, 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Kr. ) értelmezésében:

egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz

falusi szálláshely: … az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra

közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő

magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat

panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy

A bejelentési és üzemeltetési követelményeket szálláshely típusonként a Kr. 1. melléklete tartalmazza.

Kérjük fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét és a regisztráció, az adatszolgáltatás valamint a nyilatkozattétel fentiek szerinti teljesítését!

Dr. Neumann Helga

Jegyző

error: Másolási jog letiltva!